Forældreforening


 

Vorup – Kristrup har også en forældreforening, hvor man er medlem – kontingent et udgør 10 kr. pr. kvartal, som opkræves sammen med det øvrige kontingent.

Formålet med foreningen er, at skabe indtægtsgivende aktiviteter, så lederne kan bruge deres kræfter på at drive spejderarbejdet.

Vi arrangerer julemarked; sælger kaffe & kage til Pinsegudstjenesten og Sct. Hans. Vi hjælper også til med de praktiske opgaver i Mosehuset og med at søge fonde/kommunen om tilskud til større investeringer.

Vi er altid interesserede at høre gode ideer og forslag til, hvordan vi kan skaffe penge til gruppen, så kontakt os gerne:

 

Charlotte 23301101 charlotte@weu.dk
Niels 30110128 niels.nielsen11@gmail.com
Gitte 51569030 gitte@stampehansen.com
Henriette 25140201 rentiette@gmail.com
Annette 29890668 annette-frank@mail.tele.dk