Pris


Kontingent fastsættes på det ordinære gruppemøde som normal afholdes i februar måned. Kontingentet dækker udgifter til gruppens arbejde samt et bidrag til distriktets og korpsets udgifter. Sidstnævnte dækker bl.a. det obligatoriske medlemsblade

Pris:

Kontingent er ½ årligt kr. 380,00 + kr. 20,00 til forældreforeningen = kr. 400,00

Der ydes søskenderabat, således at kontingentet for 2 udgør kr. 680,00 + kr. 20,00 til forældreforeningen = kr. 700,00

For 3 udgør kontingentet kr. 980,00 + kr. 20,00 til forældreforeningen = kr. 1000,00.