Pris


Kontingent fastsættes på det ordinære gruppemøde som normal afholdes i februar måned. Kontingentet dækker udgifter til gruppens arbejde samt et bidrag til distriktets og korpsets udgifter. Sidstnævnte dækker bl.a. det obligatoriske medlemsblade

Pris:

Kontingent er ½ årligt kr. 480 + kr. 20,00 til forældreforeningen = kr. 500,00