Forældre


Det betyder meget for børn og unge, at de får en god spejdertid. Lederne gør deres bedste for at tilbyde et afvekslende og spændende program. Men forældrene må hjælpe til og støtte spejderen for, at spejderarbejdet kan få den virkning, det bør have på barnets udvikling. Spejderarbejdet foregår ikke kun ved møderne. Der kan være små opgaver, der løses hjemme, og her er det af stor betydning, at forældrene interesserer sig for, hvad barnet er i gang med.

 

Giv en hånd med

Der er mange praktiske opgaver, der skal løses, for at spejderarbejdet kan fungere. Du kan hjælpe til ved at tilbyde at køre børnene til og fra lejre, være med ved arrangementer, gå ind i grupperådet eller være aktiv i forældreforeningen. Men det er naturligvis ikke en be-tingelse for, at dit barn kan være med, at du også er aktiv.

Grupperådet

Grupperådet er gruppens bestyrelse og har ansvaret for gruppens samlede arbejde. Det består af gruppeledelsen, enhedslederne og forældrerepræsentanter. Forældrerepræsentanterne vælges på det ordinære gruppemøde i februar måned ( valgperiode er 2 år ).